Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / THẦN HỌC / Tìm Hiểu Kinh Thánh 12: Tin Mừng theo thánh Máccô

Tìm Hiểu Kinh Thánh 12: Tin Mừng theo thánh Máccô

st-markco
Sách Tin Mừng Máccô có nhiều nét khá độc đáo.

 
Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
KINH THÁNH CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC

Bài 12: Tin Mừng theo thánh Máccô

Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. (Mc 8, 29-30)

Tin Mừng Máccô thường ít được biết đến, có lẽ bởi vì là cuốn ngắn nhất trong 4 sách Tin Mừng và có vẻ không thêm gì mới lạ so với 3 cuốn kia.

Thực ra, sách Máccô cũng có nhiều nét khá độc đáo.

Check Also

Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung

Thánh lễ An táng cho bà cố sẽ diễn ra lúc 8g00 ngày 09.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria Têrêsa.