Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / THÔNG TIN / Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung

Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung

Trong tình huynh đệ khi nghe tin bà cố Maria Têrêsa Nguyễn Thị Rậu, thân mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung được Chúa gọi về, sáng ngày 07.12.2015, quý cha quý thầy Tu viện Alberto cùng đại diện Hội dồng mục vụ giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông đã tới gia đình hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà cố Maria Têrêsa.

Thánh lễ An táng cho bà cố sẽ diễn ra lúc 8g00 ngày 09.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria Têrêsa.

gxdaminh.net

Check Also

WEDNESDAY 13TH IN ORDINARY TIME

Gospel text (Mt 8,28-34): When Jesus reached Gadara on the other side, He was met ...