Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / GIÁO LÝ / TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO LÝ HÔN NHÂN

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Những gì vừa trình bày về những điều cần thiết khi dạy giáo lý dự tòng cũng được hiểu để áp dụng trong việc dạy giáo lý hôn nhân, bởi đó cũng là một trong những cách truyền đạt giáo lý dành cho người trưởng thành, “khi phải chú ý nghiêm chỉnh đến kinh nghiệm đời sống, những điều kiện xung quanh và những thách đố mà họ gặp trong đời sống. Những vấn nạn và những nhu cầu đức tin của họ có rất nhiều và đa dạng” (x HDTQ về việc DGL 172).

Kinh nghiệm cho thấy tại nhiều lớp giáo lý hôn nhân mà chúng ta có dịp hướng dẫn, không thiếu những bạn trẻ mặc dù sinh ra trong một gia đình Kitô giáo, đã được rửa tội, nhưng  không được dạy giáo lý cho cẩn thận hay chưa hoàn thành quãng đường giáo lý khai tâm Kitô giáo, hoặc đã rời xa đức tin; hoặc khi còn là một em thiếu nhi, đã được học giáo lý phù hợp với tuổi họ, nhưng sau đó đã bỏ không hành đạo gì nữa, và khi đứng tuổi chỉ còn biết ấu trĩ về tôn giáo; đến những người do điều kiện sinh sống, không bao giờ được giáo dục về đức tin của mình, nên khi trưởng thành, họ chẳng khác gì người dự tòng xét về đời sống đức tin (x Th DGL 44). Chính vì thế, thời gian học giáo lý hôn nhân cũng là thời điểm tốt để đương sự có dịp học hỏi và luyện tập lại cách sống đời sống Kitô hữu của mình.

Khi suy nghĩ về những thực trạng trên – chính chúng ta, những người có trách nhiệm,  nhận ra sự cần thiết không thể bỏ qua của việc học giáo lý hôn nhân. Và tự bản thân, chúng ta phải thấm nhuần tinh thần và lời dạy của Tin Mừng; giáo huấn của Hội Thánh, đồng thời phải tìm cách nhận biết những hoàn cảnh trong đó hôn nhân và gia đình ngày hôm nay đang sống để có thể hướng dẫn họ tốt hơn trong đời sống đức tin.

  1. Đồng cảm với Hội Thánh:

Trong thư gửi các gia đình 1994, chân phước Gioan Phaolo II nhận định ngay phần mở đầu: Vào thời đại chúng ta, gia đình đã bị ảnh hưởng do những biến đổi rộng rãi sâu xa, ồ ạt của xã hội và văn hoá. Trong hoàn cảnh đó, nhiều gia đình khác ngập ngừng và lạc hướng trước những trách vụ của họ, thậm chí còn rơi vào chỗ hoài nghi và gần như không biết gì về những điều liên quan đến ý nghĩa sâu xa và giá trị của đời sống hôn nhân và gia đình. Có những gia đình khác nữa bị cản trở không thực hiện được những quyền lợi căn bản của họ, do nhiều hoàn cảnh bất công khác, họ không được tự do sống những dự phóng của gia đình họ (FC 1).  Giữa những âu lo ấy, Hội Thánh muốn chúng ta đồng cảm với mối bận tâm lo lắng cho số phận của hôn nhân và gia đình, bằng cách quảng đại cộng tác trong việc giáo dục đời sống đức tin cho họ.

  1. Sự cần thiết trong việc giáo dục đức tin

“Hoàn cảnh các gia đình đang sống hiện có cả những khía cạnh tích cực và tiêu cực: một số khía cạnh là dấu chỉ cho thấy ơn cứu độ của Đức Ki-tô đang tác động trong thế gian, một số khía cạnh khác là dấu hiệu cho thấy sự chối từ của con người đang chống lại tình thương của Thiên Chúa” (FC 6). Cuộc sống đan xen giữa ánh sáng và bóng tối ấy, không thiếu những dấu hiệu cho thấy một sự thoái hoá đáng lo ngại của nhiều gia đình hiện nay: Sự bất hòa, ly hôn, ly thân ngày càng gia tăng, dẫn đến tình trạng những người con không có “mái nhà chung”; những vấn đề “sống thử” trước hôn nhân v.v và nhiều  vấn đề nan giải khác… khiến các mục tử trong Hội Thánh và những người cộng tác vào công việc dạy giáo lý phải suy nghĩ và đặt lại vấn đề thời gian và PP giáo dục đời sống đức tin cho người Kitô hữu nói chung, và về giáo lý hôn nhân nói riêng, cho dầu có những lúc đương sự đến với chúng ta như lâm vào “đường cùng” vì sự đã rồi!

Tuy nhiên, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù thuận tiện hay bất tiện, bằng sự cố gắng hết sức có thể, Hội Thánh mong muốn và có trách nhiệm chính thức về cả luân lý và tự nhiên, trong việc rao giảng Lời Chúa: “Phải đặc biệt giáo dục đức tin về hôn nhân mà chính Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban nhiều ơn phúc…  Huấn giáo phải làm cho Hôn nhân nên nền tảng gia đình về những giá trị của nó, và luật Chúa buộc giữ một vợ một chồng, bất khả phân ly, và về những bổn phận của tình yêu mà đặc tính tự nhiên của nó là hướng về sự sinh sản và giáo dục con cái” (x Chỉ nam HG đại cương 59).

Hiện nay, dưới sự hướng dẫn của Hội Thánh, chương trình giáo lý hôn nhân của các giáo phận nói chung và của GP Xuân Lộc nói riêng đã nhằm thực hiện những điều Hội Thánh mong muốn, để giúp học viên hiểu biết về:

  • Nguồn gốc và ý định của Thiên Chúa về hôn nhân
  • Đặc tính và mục đích của hôn nhân Công giáo theo Kinh Thánh, nhất là Tân Ước
  • Trách nhiệm luân lý trong đời sống hôn nhân và gia đình
  • Những phương thế thích hợp để đạt tới một gia đình hạnh phúc
  • Tầm quan trong của gia đình trong việc giáo dục con cái
  • Lời Chúa và Kinh Nguyện trong đời sống gia đình

THĐGM về Lời Thiên Chúa nhận thấy trong việc truyền đạt giáo lý, GLV cần phải nhấn mạnh mối quan hệ giữa Lời Thiên Chúa, hôn nhân, và gia đình Kitô giáo. Phải lấy Lời Chúa làm nền tảng cho đời sống, vì Lời TC ở tại nguồn cội của hôn nhân và con người từ nguồn cội thì tốt lành, đã được tạo thành có nam có nữ, và được mời gọi để yêu thương nhau bằng một tình yêu trung thành, hỗ tương và phong phú (x St 2,4). Hơn nữa, Lời Thiên Chúa còn là một nâng đỡ quý báu giữa các khó khăn của cuộc sống lứa đôi và gia đình mà biết bao người không tìm ra lối thoát, để qua tình yêu chung thủy, quảng đại, bao dung và sự hiệp nhất gia đình, vợ chồng là những người đầu tiên công bố Lời Thiên Chúa cho con cái (x FC 6).

Vâng,  Hội Thánh xác tín sâu xa rằng, chỉ khi nào biết tiếp nhận Tin Mừng, người ta mới có thể chắc chắn thực hiện được trọn vẹn tất cả những gì mà con người đang hy vọng cách chính đáng nơi hôn nhân và gia đình (x FC 3).

KẾT LUẬN:

Như thế, trong việc giáo dục đức tin, các Dự tòng, Tân tòng hay những người chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, họ cần được huán luyện để đứng vững, để sống trong một thế giới mà phần lớn không biết về Thiên Chúa hay tôn giáo, thường sa lầy trong sự lãnh đạm và sa lầy tất cả. Họ cần được hướng dẫn về Giáo lý để luôn sáng suốt và mạch lạc trong đức tin của mình, bình tĩnh và khẳng định mình là Kitô hữu và Công giáo, “nhìn thấy cái vô hình” và bám chặt vào cái tuyệt đối của Thiên Chúa đến nỗi họ có thể làm chứng về cái tuyệt đối này trong một nền văn minh duy vật chất, là nền văn minh chối bỏ Thiên Chúa (Th DGL 57). Điều này thật khó khăn đối với chúng ta! Nhưng không có gì mà Thiên Chúa không làm được, miễn là chúng ta đến học với Ngài và lắng nghe Ngài dạy bảo..

Nguyện Lời Chúa cư ngụ dồi dào trong chúng ta, làm cho chúng ta “trở thành những thông dịch viên của Hội Thánh giữa những người thụ giáo; biết đọc những dấu chỉ đức tin và dạy người khác đọc” (Th DGL 35).

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

 

Check Also

Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung

Thánh lễ An táng cho bà cố sẽ diễn ra lúc 8g00 ngày 09.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria Têrêsa.