Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / KINH THÁNH / SÁU BƯỚC ĐỂ HIỂU KINH THÁNH (tt) (Six Steps To Understanding Scripture)

SÁU BƯỚC ĐỂ HIỂU KINH THÁNH (tt) (Six Steps To Understanding Scripture)

Rev. Jame Krings

Dam.HQV chuyển dịch

BƯỚC 5

Hãy đọc phần dẫn nhập của cuốn Kinh Thánh mà trong đó đoạn trích của các bạn được trích dẫn.
Bất cứ bản văn nào các bạn sử dụng, phải chăng
đó là cuốn The New American Bible (NAB) hay một vài bản dịch khác, phần dẫn nhập sẽ giới thiệu những chủ đề trung tâm của mỗi cuốn sách Kinh Thánh. Phần dẫn nhập của bản dịch NAB vào sách Dân Số diễn tả rằng, nó liên kết cả lịch sử và lề luật của thời Xuất Hành. “Những sự kiện khác nhau đã diễn tả một cách rõ ràng ý định hành động của Thiên Chúa, Đấng xử phạt lời kêu than của dân bằng cách kéo dài thời gian của họ ở trong sa mạc, và cũng trong thời gian chuẩn bị cho họ bằng kỷ luật này, Thiên Chúa muốn đó như là những bằng chứng của Ngài giữa các dân tộc”.

Chương 12 của sách Dân Số mô tả cũng cùng những lời kêu than, sự giận dữ của và sự phán quyết xử phạt của Thiên Chúa, và sự kéo dài cuộc Xuất Hành. Cũng vậy, việc chữa lành của Miriam và sự tiếp tục lại cuộc Xuất Hành chỉ ra một đặc tính kỷ luật của hành động của Thiên Chúa ở đó. Vì vậy, sự xác quyết của phần dẫn nhập của tác phẩm của riêng các bạn tạo ra sự tự tin vào khả năng của các bạn để đảm nhiệm toàn bộ cuốn sách, bao gồm những sự gắn ghép có thể bất cứ ở đâu trong cuốn Kinh Thánh.

Bây giờ, như bước bốn, việc đọc phần dẫn nhập đôi khi có thể là chính yếu cho việc hiểu bất cứ đoạn trích nào trong cuốn Kinh Thánh. Ví dụ, để hiểu được sách Giôna, trước tiên, các bạn cần hiểu nó như một toàn thể. Như các Tiên tri khác, Giôna đã chống lại ơn gọi của mình, nhưng vì những lý do nhất định. (Các Tiên tri thường miễn cưỡng đối diện với dân của riêng họ, để đầu tư cho đời sống của họ trong một lời mời gọi không có tính chất quần chúng, có xu hướng thất bại bởi sự chống cự như thế của dân Israel). Nhưng điều mà Giôna chống cự là việc có thể đúng mà dân sẽ lắng nghe, sám hối, và được cứu. Cách đặc biệt, ông đã chán ghét ý tưởng mà việc rao giảng của ông sẽ cứu một dân tộc ngoại giáo đã bị hầu hết dân Israel thời của ông xét xử là không có giá trị gì đối với Thiên Chúa. “Giôna đã đau khổ bởi vì Giavê, thay vì huỷ diệt, đã dẫn dân tới sự sám hối và rồi tha thứ cho họ” (NAB, Phần dẫn nhập vào sách Giôna). Vì vậy, trong khi một cuốn sách Tiên tri thông thường là một trong những cuốn sách nói về những sự đe dọa và phán quyết chống lại sự bất trung cứng đầu của dân Israel, thì sách Giôna là “một truyện ngụ ngôn về lòng thương xót, cho thấy rằng những sự trừng phạt đe doạ của Thiên Chúa, tuy nhiên lại là sự diễn tả một ý định thương xót, điều làm cho tất cả mọi người xúc động mà sám hối và tìm kiếm sự tha thứ”. Vì vậy, sách Giôna là cuốn sách nói về sự phán quyết của Thiên Chúa trên thuyết thượng lưu tôn giáo, và phần dẫn nhập cung cấp một sự sắp đặt thích hợp nên các bạn có đọc nó như thế.

 

BƯỚC 6

Hãy đọc những chú thích ở cuối trang đối với bất cứ đoạn trích nào các bạn nghiên cứu. Tuy nhiên, những chú thích ở cuối trang liên quan đến những thông tin đủ quan trọng kể cả việc không làm cho các bạn sao lãng việc phát triển chủ đề của chính bản văn. Một sự minh hoạ sinh động giá trị của những chú thích ở cuối trang liên quan đến Tông thư Rich in Mercy (Giàu Lòng Thương Xót) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (Ngày 30 tháng 11 năm 1980). Trong khi Tông thư khám phá toàn bộ mầu nhiệm về lòng thương xót của Thiên Chúa, chú thích số 52 trích dẫn hai từ tiếng Dothái nói về lòng thương xót, hesed and rahamim. Hsesed diễn tả lòng thương xót hợp pháp được thiết lập bởi giao ước của Thiên Chúa, “Ta sẽ là Chúa của các ngươi và các ngươi sẽ là dân ta”. Hình ảnh của nó là nói về một người cha mang trách nhiệm hợp pháp đối với gia đình của mình. Mặt khác, Rahamim diễn tả “lòng thương xót cưu mang” (Womb Mercy), thứ tình yêu tha thứ và trung thành mà chỉ một người mẹ mới có thể có được hoa trái của của chính bào thai của mình. Dân Israel đã sống nhờ vào chính lòng thương xót này khi họ không có sự thỉnh cầu hợp pháp để được thương xót, bởi vì họ đã phá đổ giao ước. Bằng cách này, Đức Giáo Hoàng có thể sử dụng một lời chú thích ở cuối trang để chứng minh những phẩm chất thuộc người nam và những phẩm chất thuộc người nữ mà không cần phải trích ra toàn bộ Tông thư trong chiều hướng đó.
Những lời chú thích của bản dịch NAB về chương 12 của sách Dân Số xác quyết rằng, vấn đề không phải là người đàn bà xứ Cut mà là quyền lực trong dân Israel. “Lý do thực sự dẫn đến mối tranh chấp của Miriam với Môsê, anh trai bà, là lòng ghen tị của bà về vị trí cao cấp của Môsê ; người vợ xứ Cut của ông chỉ là cái cớ cho cuộc xung đột” (Chú thích 12, 2). Hơn nữa, sự hạ thấp tầm quan trọng của Aaron được chú thích như là bản chất tạm thời của bệnh phong hủi mà ông phải chịu đựng bởi Miriam. Vì vậy, sự tập trung của những chú thích cuối trang xác quyết tính chính xác của những kết luận đã được đưa ra qua việc sử dụng ba bước đầu tiên, đó là, Miriam đã là nhân vật chính và quyền lực đã là vấn đề.

Cũng vậy, đôi khi những lời chú thích có thể truyền đạt những thông tin quan trọng khác. Ví dụ, một chú thích mở mở rộng về Isaia 42, 1 – 4, theo bản dịch The Jerusalem Bible bao gồm một đoạn dài giới thiệu chủ đề Kinh Thánh về cụm từ “Người Tôi Tớ Đau Khổ Của Giavê”. Nó tóm kết bản chất và những chức năng của người tôi tớ trong cuộc giải phóng của dân Israel sau cuộc lưu đầy, và cũng cho thấy bốn chỗ khác nữa trong sách Tiên tri Isaia diễn tả người tôi tớ, và nếu nhiều thông tin hơn được tìm thấy. Trong khi phương pháp sáu bước được trình bày ở đây sẽ chắc chắn mang lại được những kết quả phong phú của riêng nó từ một đoạn trích như thế, thì lời chú thích cung cấp một sự khái quát mang tính chủ đề về khái niệm. Vì vậy, bước sáu đề nghị một dàn bài (cấu trúc) phụ thêm nữa với những điều để xác quyết sự hiểu biết trước hoặc để định hình những điều chưa chắc chắn thành những sự hiểu biết sâu sắc hữu ích hơn.
KẾT LUẬN

Cuộc du hành dựa trên kinh nghiệm của các bạn qua những vùng đất Kinh Thánh ngoại quốc bây giờ được hoàn thành. Hãy hài lòng bởi điều kiện thuận lợi với ba bước đầu tiên, các bạn đã có được những bước tự chọn để đào sâu sự hiểu biết sâu xa và thích thú của các bạn. Ba bước đầu tiên liên quan đến sự ảnh hưởng qua lại trực tiếp với một bản văn. Các bạn đọc nó một lần để hiểu một cách tổng quát và rồi đọc nó lần thứ hai để tập trung vào lý do hoặc những lý do để khám phá sự mặc khải của Thiên Chúa. Sau cùng, cùng với một người khác, các bạn suy ra trước đời sống của Thiên Chúa trong đoạn trích.

Ba bước tiếp theo liên quan đến những cách rõ ràng hơn để đánh giá những kết luận của các bạn, dù bằng cách xác quyết, làm sáng tỏ hay làm cho phong phú. Bước bốn đặt chỗ cho những khám phá của các bạn trong bất cứ những gì ngay tức khắc đi trước hay theo sau bản văn. Bước năm giúp các bạn tìm ra phương hướng của các bạn trong toàn bộ cuốn sách, đưa ra một khái quát mang tính chủ đề. Sau cùng, bước sáu cho các bạn lối trực tiếp và sẵn sàng vào thông tin mang tính giai thích hữu ích – lại nữa, vì vậy các bạn có thể tìm thấy chính mình ngày càng hoàn toàn gần gũi với bản văn.

Vì quá lâu, cả những người phụ nữ và những nguời đàn ông đã bị đối xử như Miriam trong chương 12 của sách Dân Số. Họ đã được nói cho biết rằng chỉ một vài người mới có thể biết Thiên Chúa cách đầy đủ để nói chuyện, rằng chỉ một vài người mới đến được với Thiên Chúa, rằng chỉ một vài người mới có được quyền lực tôn giáo. Không may thay, thái độ này thậm chí lại phổ biến rộng khắp đối với Lời của chính Thiên Chúa – Kinh Thánh. Tuy nhiên, sáu bước được giới thiệu ở đây chỉ ra rằng, những ý nghĩa rộng hơn nhiều có thể được tìm thấy trong Kinh Thánh. Các bạn có được đường đến với Thiên Chúa, các bạn có thể biết Thiên Chúa, và như vậy, các bạn chia sẻ quyền lực (sức mạnh) của Lời Chúa. Quả như thế, nhận biết rằng bất cứ ai cũng có thể phạm tội – như Miriam đã phạm – quả là cũng quan trọng để nhận biết rằng “cuộc xuất hành” đương thời của riêng các bạn, hệ thống tổ chức của riêng các bạn như một trong những dân của Thiên Chúa trong Giáo hội và trong thế giới, tạm dừng lại khi quyền lực tôn giáo không được chia sẻ. Bất cứ những gì làm giới hạn các bạn cảm nhận được trong việc đọc Kinh Thánh, dù được gây ra bởi chính các bạn hay những người khác, hy vọng rằng, sáu bước đơn giản này luôn làm cho các bạn xúc động trước những điều kỳ diệu của sự hiện diện Kinh Thánh của Thiên Chúa.

(Nguồn:  http://thanhanhiepthong.com)

 

 

Check Also

Thánh lễ cầu nguyện cho Thân Mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung

Thánh lễ An táng cho bà cố sẽ diễn ra lúc 8g00 ngày 09.12.2015 tại giáo xứ Phú Bình. Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà cố Maria Têrêsa.