Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / THÔNG TIN / Chương trình phụng vụ tháng 11.2014

Chương trình phụng vụ tháng 11.2014

Để chuẩn bị cho những ngày lễ lớn trong tháng 11.2014, BTT gửi tới Cộng Đoàn chương trình Phụng vụ, nhằm giúp Cộng Đoàn tham dự tích cực.

 

 

 

 

Check Also

WEDNESDAY 13TH IN ORDINARY TIME

Gospel text (Mt 8,28-34): When Jesus reached Gadara on the other side, He was met ...