Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / THẦN HỌC

THẦN HỌC

CĂN TÍNH MỤC VỤ

  Trọng Tâm Của Sứ Vụ Tất cả các hoạt động khác nhau của người mục tử nhắm tới một tâm điểm duy nhất: Đời sống trong Đức Kitô. Thần Học Mục Vụ tìm kiếm tâm điểm đó bằng việc tìm kiếm những cách thức thích hợp liên quan đến tâm điểm đó. Tâm điểm đó là sứ vụ riêng của Đức Kitô dành cho chúng ta và qua chúng ta. Có những cách thức có thể bị lệch lạc qua ngôn ngữ của chúng ta, qua công việc của đôi bàn tay, và cách nào đó qua sự hiện ...

Read More »

THẦN HỌC MỤC VỤ: NHỮNG KHUYNH HƯỚNG THẦN HỌC MỤC VỤ

Theo cha Midali, đừng kể những nơi vẫn còn coi “mục vụ” như một lớp học về những kỹ năng thực hành, có ba khuynh hướng chính trong thần học mục vụ: a) Khuynh hướng cổ truyền, xoay quanh hàng “giáo sĩ” (clerocentrica), cho rằng thần học mục vụ là việc thi hành chức vụ của các mục tử (giám mục và linh mục): ngôn sứ, tư tế, cai quản, tóm vào bốn hoạt động (giảng Lời Chúa, phụng tự, hiệp thông và phục vụ). b) Khuynh hướng thứ hai đặt Giáo hội làm trung tâm (ecclesiocentrica). Chủ thể của ...

Read More »

THẦN HỌC MỤC VỤ: CÔNG ĐỒNG VATICAN II: TỪ “MỤC TỬ” ĐẾN “MỤC VỤ”

Mục vụ trong tiếng Việt dịch  từ  pastoralis, là một tính từ gốc bởi danh từ  pastor (mục tử). Trước đây khoa mục vụ dành cho các linh mục mang nhiệm vụ coi sóc các linh hồn (cura animarum). Công đồng Vaticanô II đã đánh dấu một cuộc chuyển hướng quan trọng. Trong các văn kiện của công đồng, ta thấy có hai cách hiểu từ “mục vụ”. 1/ Theo nghĩa cổ truyền, công tác mục vụ gắn liền với chức vụ mục tử. Điều này được diễn tả rõ rệt nơi Sắc lệnh về chức vụ mục tử của ...

Read More »

THẦN HỌC MỤC VỤ: LỊCH SỬ

Trong số 14 bức thư của thánh Phaolô, các thư gửi cho môn đệ Timôthêô và Titô được đặt tên là “thư mục vụ”; nhưng nhãn hiệu này mới được gắn vào từ thế kỷ 18. Gọi là thư “mục vụ” bởi vì bàn về những bổn phận của người “mục tử”. Một cách tổng quát, ta có thể nói được rằng tất cả các hoạt động của Giáo hội đều là “mục vụ”, theo nghĩa là nối dài hoạt động của Đức Giêsu vị Mục tử nhân lành, ngõ hầu ơn cứu độ được mang đến cho mọi nơi ...

Read More »

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO TRONG THẾ GIỚI HÔM NAY

Trong sắc lệnh truyền giáo của công đồng Vatican II nhấn mạnh: “trong tình trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới. Vì thế Giáo Hội càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Giêsu, và nơi Ngài mọi người được hợp thành một gia đình và một Dân Chúa duy nhất.” Sứ vụ truyền giáo vẫn luôn là sứ vụ khẩn thiết hàng đầu và là sức sống của Giáo Hội, vì tự bản chất của Giáo Hội là ...

Read More »

THẦN HỌC MỤC VỤ: KHÁI NIỆM

Những từ ngữ: Mục vụ – Mục tử Khi nói đến Thần Học Mục Vụ, chúng ta nghĩ đến những công việc thực tiễn. Từ ngữ “thực tiễn, thực hành” (praxis) được dùng như đối lại với “lý thuyết” (theoria). Thần học hệ thống bàn về nguyên tắc; thần học thực tiễn mang ra áp dụng vào đời sống. Đa số học viện Tin lành xếp thần học luân lý vào hạng thực tiễn (practical theology, đối lại với systematic theology). Giáo luật cũng có thể xếp vào hạng thực tiễn. Tuy nhiên, về phía Công giáo, “Thần học thực ...

Read More »

HỘI ÐỒNG MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ (Parish Pastoral Council)

 Công đồng Vatican II không minh nhiên đòi hỏi phải thành  lập các Hội Đồng Mục Vụ tại Giáo xứ. Tuy nhiên, Công Đồng đã cho rằng nên thành lập một Hội Đồng Mục vụ cấp Giáo phận (DC 27c). Do tính thực tế, những nhà làm luật 1983 nghĩ rằng không buộc phải thành lập Hội Đồng ấy ở cấp Giáo phận ( Can. 511) hay ở cấp Giáo Xứ (Can.536). Can. 511 – In each diocese, to the extent that pastoral circumstances recommend it, a pastoral council is to be established whose responsibility it is to investigate under ...

Read More »

NHỮNG KHÍA CẠNH CỦA MỘT THẦN HỌC CƠ BẢN

Suy tư và luận chứng của Irénée xoay quanh những trục lớn, và có thể coi như là những căn bản tư tưởng của Ngài. Đứng trước những lập luận vừa tùy tiện, vừa kỳ bí của ngộ đạo, thần học của Ngài là một thần học về “truyền thống” Giáo Hội theo nghĩa năng động của từ Hy Lạp (Paradosis): Truyền thống là sự thông truyền đức tin cách sống động, đồng thời là sự thông truyền công khai, theo cơ chế vì được bảo đảm bằng sự “kế tục” của Giám Mục đoàn kể từ thời các Tông ...

Read More »

THẦN HỌC LÀ GÌ?

ĐGH Biển Đức XVI Người chuyển dịch: Nguyễn Thế Bài […]  Việc trao giải chắc chắn có thể đem đến cơ hội cho chúng ta tập trung một khoảng thời gian vào vấn đề căn bản về “thần học” thực sự là cái gì. Truyền thống bảo chúng ta : Thần học là một khoa học về Đức Tin. Nhưng ở đây lập tức câu hỏi được đặt ra: Điều đó có thực sự có thể được chăng? Hay tự nó là một sự mâu thuẫn? Khoa học chẳng phải là trái ngược với Đức tin đó sao? Đức tin ...

Read More »

GIÁO DÂN ĐÍCH THỰC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI GIÁO SĨ

Người ta không thể phủ nhận những đóng góp của giáo dân trong lịch sử Giáo Hội hoàn vũ cũng như Giáo Hội Việt Nam, nhưng họ cũng không thể không quan tâm đến những “hạt sạn” trong mối tương quan giữa giáo sĩ và giáo dân [linh mục quản xứ và Ban Hành Giáo], những “hạt sạn” khiến cho bước đi truyền giáo của Giáo Hội không ít lần bị “khựng” lại, thậm chí rơi vào tình trạng tệ hơn. Vấn đề đặt ra cho những ai thao thức là nguyên nhân bởi đâu? Sắc lệnh về Hoạt Động ...

Read More »