Thứ Sáu , 19 Tháng Một 2018
Home / GIÁO LÝ

GIÁO LÝ

HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO

Con là người đạo Cao Đài, anh ấy là đạo Thiên Chúa. Chúng con tình cờ quen nhau và chúng con rất yêu nhau nhưng ba mẹ con không chấp nhận con yêu người đạo Thiên Chúa. Ba mẹ con không muốn con bỏ đạo của mình nhưng anh ấy thì muốn con nhập đạo bên anh ấy. Con không biết phải làm sao để vừa giữ đạo của con mà vẫn có thể kết hôn với anh ấy mà không cần nhập đạo. Con mong nhận được câu trả lời của người. Con xin cảm ơn người. My  Đáp: ...

Read More »

GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ- YOUCAT (YOUTH CATECHISM)- Sách Giáo Lý hiện đại nhất của Hội Thánh Công Giáo.

Dẫn nhập Chúng ta đã bước vào Năm Đức Tin để kỷ niệm hai sự kiện lớn mang dấu ấn gương mặt của Hội Thánh ngày nay: kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Chung Vatican II (1962), và kỷ niệm 20 năm ban hành Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (1992). Hai sự kiện này có liên quan chặt chẽ với nhau, vì Sách Giáo Lý là tổng hợp có hệ thống và hữu cơ các giáo huấn của Công Đồng. Cho đến nay Hội Thánh đã ban hành bốn sách giáo lý: 1. Sách Giáo Lý ...

Read More »

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO LÝ HÔN NHÂN

Những gì vừa trình bày về những điều cần thiết khi dạy giáo lý dự tòng cũng được hiểu để áp dụng trong việc dạy giáo lý hôn nhân, bởi đó cũng là một trong những cách truyền đạt giáo lý dành cho người trưởng thành, “khi phải chú ý nghiêm chỉnh đến kinh nghiệm đời sống, những điều kiện xung quanh và những thách đố mà họ gặp trong đời sống. Những vấn nạn và những nhu cầu đức tin của họ có rất nhiều và đa dạng” (x HDTQ về việc DGL 172). Kinh nghiệm cho thấy tại ...

Read More »

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO LÝ DỰ TÒNG  

PHẦN I: GIÁO LÝ DỰ TÒNG MỞ ĐẦU: Giáo Lý là “Trường Dạy Đức Tin” và dạy Giáo Lý là một phần của tiến trình Phúc Âm hóa của Hội Thánh. Phúc Âm hóa là đem Tin Mừng đến cho anh chị em của chúng ta, ở mọi nơi, mọi lúc, để Tin Mừng có thể bén rễ trong lòng họ và làm cho nền văn hóa tình thương được mọc lên theo chương trình của Thiên Chúa. Việc Phúc Âm hóa được thực hiện nhiều cách: bằng việc rao giảng Tin Mừng, làm chứng nhân cho Tin Mừng, giảng dạy ...

Read More »

NGHIÊN CỨU GIÁO HUẤN CÁC PHƯƠNG PHÁP HỔ TRỢ CHO VIỆC HUẤN GIÁO

MỘT VÀI NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM Cụ thể Cụ thể có nghĩa là dễ tưởng tượng, dễ hình dung, đánh động vào giác quan người nghe làm cho họ hiểu được ngay. Dùng từ ngữ dễ hiểu, đặc biệt là các em nhỏ tuổi. Những từ ngữ và kiểu nói đơn giản sẽ cụ thể hóa các ý niệm trừu tượng giúp các em hiểu được ngay. Dùng những tranh ảnh, hình vẽ hoặc do các em vẽ tranh ảnh và dùng lời nói để giải thích. Có nhiều loại tranh ảnh +  Nêu lên một sự kiện có thật ...

Read More »

BẢN CHẤT, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC GIẢNG DẬY GIÁO LÝ VÀ VAI TRÒ CỦA GIÁO LÝ VIÊN

  Việc Giảng dậy Giáo Lý và các Giáo Lý viên có một vai trò quan trọng trong Năm Đức Tin. Vì thế bài trình bày về «bản chất, mục đích và nhiệm vụ của việc giảng dậy Giáo Lý và vai trò của Giáo Lý Viên» của ông Giêrônimô Nguyễn Văn Nội sẽ rất hữu ích cho tất cả chúng ta. BẢN CHẤT, MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA VIỆC GIẢNG DẬY GIÁO LÝ Giảng dạy Giáo lý có phải là nhồi nhét một mớ kiến thức, dù đó là kiến thức về Thiên Chúa, cho người học giáo lý ...

Read More »

SƯ PHẠM CỦA CHÚA GIÊSU

Canh Tân Huấn Giáo: Trở Về Nguồn Và Thích Nghi Với Thời Đại[1] Giáo Hội thực hiện việc canh tân huấn giáo bằng việc trở về nguồn, nghĩa là trở về với Tin Mừng và truyền thống của Giáo Hội để khám phá lại cách thức rao giảng của Chúa Giêsu và của Giáo Hội tiên khởi về Tin Mừng Nước Thiên Chúa và thích nghi với những khám phá mới về tâm lý và sư phạm vào việc giảng dạy giáo lý cho thời đại ngày nay. Giảng dạy là một trong ba khía cạnh chính yếu của hoạt ...

Read More »

QUY LUẬT DẠY GIÁO LÝ

NGUYÊN TẮC Dạy giáo lý không phải là “Nói về Thiên Chúa”, nhưng là làm sao “như chính Thiên Chúa đang nói” với con người hiện nay. Do đó: Giảng viên giáo lý phải tìm cho ra sư phạm của Thiên Chúa, cách thức diễn đạt lời của Chúa. Cho nên, phải tuân giữ các quy luật cần thiết sau đây: QUY LUẬT I : Tất cả giáo lý phải luôn luôn phát xuất từ Tin Mừng của Chúa Giêsu Ki tô.  Rao giảng Tin Mừng là nói về con người, lời nói, hành động của Đức Giê su, gọi ...

Read More »

DẠY GIÁO LÝ LÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN

Trong phần thứ nhất, chúng ta đã đề cập đến việc dạy giáo lý như là Tác vụ Lời Chúa, hay nói cách khác dạy giáo lý là phục vụ Lời Thiên Chúa. Việc phục vụ Lời được Giáo Hội thực hiện trong suốt dòng lịch sử mà đỉnh cao là mặc khải của Đức Kitô. Trong bài này chúng ta xét đến đối tượng chính của mặc khải đó là đức tin, lời đáp trả của con người với vấn nạn của Lời. Đứng trước sự kiện Lời Thiên Chúa, con người phải đáp trả bằng thái độ của đức tin: trong đó giáo lý ...

Read More »

NHỮNG CHIỀU KÍCH CĂN BẢN CỦA GIÁO LÝ

Khi đặt Giáo lý trong viễn tượng Loan báo Tin Mừng, Giáo Hội thống nhất ý kiến trong việc nhận ra căn tính của giáo lý xoay quanh 3 trục chính: Lời Chúa, Đức tin và Giáo Hội NHỮNG CHIỀU KÍCH CĂN BẢN CỦA GIÁO LÝ Khi đặt Giáo lý trong viễn tượng Loan báo Tin Mừng, Giáo Hội thống nhất ý kiến trong việc nhận ra căn tính của giáo lý xoay quanh 3 trục chính: Lời Chúa, Đức tin và Giáo Hội. Thật vậy: –   Giáo lý trước hết là tác vụ của lời, vì giáo lý phục ...

Read More »